Calendar evenimente ian 2016 - Biblioteca Municipala "Ștefan Petică" Tecuci

Biblioteca Municipală "Ștefan Petică" Tecuci
Ministerul Culturii
Primaria Municipiului Tecuci
Biblioteca Municipală "Ștefan Petică" Tecuci
Biblioteca Municipală "Ștefan Petică" Tecuci
Tecuciul literar-artistic
Catalog online

Go to content
Arhiva

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI
Biblioteca Municipală „Ştefan Petică”
Str. Republicii, nr.11, Tecuci, jud. Galaţi
cod 805300 , Tel. 0336109461
e-mail:biblioteca_stefan_petica@municipiultecuci.ro
Se aprobă,
Primar, Ec. Gerhardt Daniel Țuchel
 
 
CALENDARUL  PRINCIPALELOR
EVENIMENTE CULTURALE și EXPOZIȚII
 
- 2016 -

 
IANUARIE

 
1.                   Ion Minulescu - poet, dramaturg, nuvelist și critic literar (1881-1944) 135 de ani de la naștere expoziție de carte la compartimentul de carte pentru adulți - 7 ianuarie;
 
2.                   Paul Verlaine - poet simbolist francez (1844-1896) - 120 de ani de la moarte - expoziție  la compartimentul de carte în limba franceză – 8 ianuarie;
 
3.                   Jack London - scriitor american (1876-1916) - 140 de ani de la naștereexpoziție la compartimentul sala de lectură - 12 ianuarie;
 
4.                   15 Ianuarie  - “Ziua culturii naționale”  - manifestare complexă (expoziții de carte, power point, expoziție de fotografii, concurs de recitări) - la toate compartimentele; Mihai Eminescu (1850-1889)   -  166 ani de la naștere;
 
5.                   Joseph Rudyard Kipling - prozator şi poet englez (1865-1936) - 80 de ani de la moarte. Laureat al Premiului  Nobel pentru Literatură în anul 1907 – expoziție  la compartimentul de carte pentru copii - 18 ianuarie;
 
6.                   ȘTEFAN PETICĂ – 139 DE ANI DE LA NAȘTERE – (22 ianuarie 1877-17 octombrie 1907)
 
 
7.                    Unirea Principatelor Române – 24 ianuarie 1859 - expoziție de carte la toate compartimentele, depunere de coroană;
 
8.                   Ernst T.A. Hoffmann - scriitor, compozitor și pictor german (1776-1822) - 240 de ani de la naştere expoziție la compartimentul de carte pentru copii - 24 ianuarie;
 
9.                   Ziua Internaţională pentru ComemorareaVictimelor Holocaustului (Instituită de ONU în 2005, prin Rezoluţia 60/7, care solicită statelor-membre să realizeze programe educaţionale, prin care generaţia tânără să înveţe lecţiile Holocaustului pentru a preveni orice acte viitoare de genocid) – 27 ianuarie;
 
10.               Romain Rolland - romancier, dramaturg, eseist, muzicolog și publicist francez (1866-1944). Laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1915 - 150 de ani de la naştereexpoziție  la compartimentul de carte în limba franceză – 29 ianuarie.
 
 
 
 
FEBRUARIE

 
11.                Ziua Europeană a Siguranţei pe Internet (Iniţiată în 2004 de Comisia Europeană şi are ca scop promovarea siguranţei pe Internet pentru toţi utilizatorii, în special pentru copii şi tineret) - A doua zi de marţi din februarie – material promoționale , activități cu elevii
 
12.               Spiru C. Haret ( 1851), matematician, astronom și pedagog român de origine armenească – activități în colaborarea cu elevii CNSH Tecuci- 15 februarie
 
13.               Hasdeu, Bogdan Petriceicu, poet, prozator și dramaturg (1836-1907)- 180 de ani de la naştere – 16 februarie
 
14.               Brâncuși, Constantin, sculptor (1876-1957) - 140 de ani de la naştere - Ziua Brâncuși – zi națională – 19 februarie
 
15.               Sorescu, Marin, scriitor (1936-1996) - 80 de ani de la naştere – 19 februarie
 
16.               André (Paul Guillame) Gide(1869- 1951) scriitor, umanist și eseist francez, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 1947.  - 65 de ani de la moarte  - expoziție de carte la compartimentul de carte în limba franceză – 19 februarie
 
17.               Ziua Internațională a Limbii Materne (Declarată în 1999 de către Conferința Generală UNESCO. Se sărbătorește anual,pentru susținerea diversității lingvistice și culturale)  - 21 februarie
 
18.               Grimm, Wilhelm, filolog și folclorist (1786-1859)  - 230 de ani de la naştere – ora de filologie în bibliotecă – sala de lectură - 24 februarie
 
19.               Ziua dragostei şi a bunăvoinţei –Dragobete  - 24 februarie
 
20.               Renoir, Pierre-Auguste, pictor, grafician și sculptor francez (1841-1919) - 175 de ani de la naştere  - 25 februarie
 
 
MARTIE

 
21.               Ziua Mărţişorului – expoziție de mărțișoare, felicitări - 1 martie
 
22.               Ziua Internaţională a Femeii (Sărbătorită pentru prima oară în 1911 la iniţiativa Conferinţei Internaţionale a Femeilor Muncitoare – expoziție de carte dedicată mamei, program literar artistic - 8 martie
 
23.               Hamilton, Virginia, scriitoare americană pentru copii și tineret, deținătoarea Medaliei de Aur Hans Christian Andersen (1992) (1936-2002)  -expoziție de carte - 80 de ani de la naştere – 12 martie
 
24.               Goga, Octavian, poet, dramaturg și academician (1881-1938) -135 de ani de la naştere – expoziție de carte, evocare -  20 martie
 
25.               Ziua Internaţională a Francofoniei (Instituită în 1988, marchează data fondării în 1970 a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei. Este dedicată limbii franceze, promovării solidarităţii şi cooperării între ţările francofone)  - activități multiple cu elevii CNSH în cadrul proiectului local dedicate francofoniei – 20 martie
 
26.               Topârceanu, George, poet și prozator(1886-1937) - 130 de ani de la naştere – 21 martie
 
27.               Ziua Mondială a Poeziei (Declarată de UNESCO în 1999 pentru a susţine creaţia poetică, stabilirea dialogului între poezie şi alte genuri ale creaţiei, editarea şi promovarea poeziei ca artă modern veritabilă, deschisă oamenilor) – invitați speciali poeți tecuceni - 21 martie
 
28.               Pilat, Ion, poet, eseist și publicist (1891-1945) - 125 de ani de la naștere – 31 martie
 
29.               Roger Martin du Gard (18811958)scriitor francez, laureat al Premiului Nobel pentru literatură în 1937135 de ani de la naștere – 23 martie
 
 
APRILIE

 
30.               Ziua Umorului – concurs de epigrame , glume - 1 aprilie
 
31.               Săptămâna Lecturii şi a Cărţii pentru Copii  - vizite organizate la bibliotecă, activități cu elevii - 1-7aprilie
 
32.               Ziua Internaţională a Cărţii pentru Copii(Consiliul Internaţional al Cărţii pentru Copii şi Tineret (IBBY) a decis sărbătorirea acestei zile în 2 aprilie, data naşterii lui Hans Christian Andersen. Se sărbătoreşte anual din1967 - 2 aprilie
 
33.               Baudelaire, Charles, poet și eseist francez(1821-1867) - 195 de ani de la naștere -7 aprilie
 
34.               Ziua Mondială a Sănătăţii (Se sărbătoreşte din 1950, la iniţiativa Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, pentru promovarea cunoştinţelor despre sănătate şi atragerea atenţiei asupra unor probleme globale în domeniul sănătăţii) – activități cu elevii școlilor postliceeale sanitare din Tecuci - 7 aprilie
 
35.               Ziua Mondială a Aviaţiei şi a Cosmonauticii (Instituită de Federaţia Internaţională a Aviaţiei pentru a comemora primul zbor al unui om în spaţiul cosmic) (1961) – expoziție de carte la sala de lectură - 12 aprilie
 
36.               Bechet, Samuel, scriitor și dramaturg (1906-1989) - 110 ani de la naştere -  13 aprilie
 
37.               Ziua Internaţională a Culturii (Se sărbătoreşte din 1998 la propunerea Ligii Internaţionale pentru Protecţia Culturii. Marchează semnarea pe 15 aprilie 1935 a Tratatului Internaţional privind protejarea instituţiilor de cultură şi ştiinţă şi a monumentelor istorice, cunoscut ca Pactul Păcii sau Pactul Roerich) – 15 martie
 
38.               Ziua Internaţională a Monumentelor şi Locurilor Istorice (Instituită de UNESCO în1983 pentru a conştientiza diversitatea patrimoniului istoric mondial şi, în acelaşi timp, vulnerabilitatea acestuia şi necesitatea eforturilor pentru protecţia şi conservarea lui) – expoziție monumente istorice locale – Galeria Helios - 18 martie
 
39.               Bronte, Charlotte, scriitoare engleză (1816-1855) - 200 de ani de la naştere – expoziție de carte compartimentul de carte împrumut adulți și sala de lectură - 21 martie
 
40.               Ziua Internaţională a Planetei Pământ, sărbătorită pentru prima oară în 1990 – 22 martie
 
41.                Ziua Mondială a Cărţii şi Dreptului de Autor - 23 aprilie
 
Ziua bibliotecarului - lansări de carte, concursuri, Cenaclul literar - artistic,,Ștefan Petică,,
 
Zilele Municipiului Tecuci  23-26 aprilie
 
 
 
 
MAI

 
42.                Ziua Mondială a Libertăţii Presei – 3 mai
 
43.               Ziua Europei (declarată în 1985, marcând ca prim pas în construcţia Europei unite. Declaraţia din 9 mai 1950, prin care Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, a propus Germaniei şi altor state europene să pună „bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”) – 9 mai
 
44.               Ziua Victoriei şi a Comemorării Eroilor căzuţi pentru Independenţa Patriei – 9 mai
 
45.               Ciopraga, Constantin, poet, critic și istoric literar (1916-2009) - 100 de ani de la naștere – 12 mai
 
46.               Ziua Internaţională a Familiei (Instituită de ONU în 1993, pentru o mai bună înţelegere a problemelor familiei şi îmbunătăţirea capacităţii ţărilor de a rezolva aceste probleme prin politici corespunzătoare) – 15 mai
 
47.               Ziua Mondială a Diversităţii Culturale pentru Dialog şi Dezvoltare (Instituită de ONU în 2002, prin Rezoluţia 57/249, pentru a întări potenţialul cultural ca metodă de a atinge prosperitatea, dezvoltarea şi pacea globală) – 21 mai
 
48.               Ibrăileanu, Garabet, critic și istoric literar(1871) -145 de ani de la naştere -23 mai
 
 
 
IUNIE

 
49.               Milescu-Spătarul, Nicolae, cărturar și traducător (1636-1708) - 380 de ani de la naștere – expoziție de carte – 2 iunie
 
50.               Iorga, Nicolae, scriitor, publicist și istoric literar (1871-1940) - 145 de ani de la naştere – 5 iunie
 
51.               Ziua Mondială a Mediului (Instituită deONU în 1972) – expoziție de lucrări ale preșcolarilor -5 iunie
 
52.               Pierre Corneille (1606) – 410 ani de la naștere – expoziție de carte  - 6 iunie
 
53.               Ziua Internaţională împotriva Consumului şi a Traficului ilicit de Droguri (Instituită de ONU în 1987 pentru a spori eforturile şi cooperarea în vederea creării unei societăţi în care să nu existe consum de droguri) – 26 iunie
 
54.               BIBLIOTECA DE VACANȚĂ
 
55.               LECTURI ÎN PARC
 
56.               Program de voluntariat pentru elevi și cadre didactice
 
 
IULIE
 
57.               Sărbătoarea Naţională „Ziua Comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”- 2
 
58.               Ziua Mondială a Şahului (Instituită în 1966 la iniţiativa Federaţiei Internaţionale a Jocului de Şah (FIDE) – 20 iulie
 
59.               Alecsandri, Vasile, scriitor și dramaturg(1821-1890) -195 de ani de la naştere -21 iulie
 
60.               Shaw, George Bernard, dramaturg englez, laureat al Premiului Nobel (1925), (1856-1950)-160 de ani de la naştere – 26 iulie
 
61.               Jean de La Fontaine, (1621 - 1695)  - 395 ani de la naștere -  8 iulie
 
62.               Marcel-Valentin-Louis-Eugène-Georges Proust (1871-1922) romancier, eseist și critic francez, cunoscut mai ales datorită romanului În căutarea timpului pierdut. - 145 de ani de la naștere – 10 iulie
 
63.               BIBLIOTECA DE VACANȚĂ
 
64.               LECTURI ÎN PARC
 
65.               Program de voluntariat pentru elevi și cadre didactice – luna iulie
 
 
AUGUST

 
66.               Ziua Internaţională a Tineretului(Instituită de ONU în 1999 pentru a recunoaşte eforturile tinerilor în îmbunătăţirea societăţii şi a activiza implicarea lor în rezolvarea problemelor globale ale umanităţii) - 12 august
 
67.               Enescu, George, compozitor, violonist și dirijor (1881-1955) - 135 de ani de la naştere – 19 august
 
68.               Sărbătoarea Naţională „Limba Noastră”  - ZIUA LIMBII ROMÂNE – expoziții de carte, expunere planșe cu versurile poeziei ,,Limba noastră,, - 31 august
 
69.               BIBLIOTECA DE VACANȚĂ
 
70.               LECTURI ÎN PARC
 
71.               Program de voluntariat pentru elevi și cadre didactice – luna august.
 
 
 
SEPTEMBRIE
 
 
72.  Atestarea documentară a Municipiului Tecuci – 1 septembrie
 
73.               Bacovia, George, scriitor (1881-1957) -135 de ani de la naștere  - expoziții de carte la toate compartimentele - 4 septembrie
 
74.               Ziua Internaţională pentru Alfabetizare (Instituită de UNESCO în 1966 pentru activizarea eforturilor societăţii pentru lichidarea analfabetismului) – 8 septembrie
 
75.               ATESTAREA DOCUMENTARĂ A MUNICIPIULUI TECUCI – expoziții de carte, expoziții de fotografii, invitate personalități tecucene -11 septembrie
 
76.               Christie, Agatha, scriitoare engleză (1891-1976) - 125 de ani de la naștere -15 septembrie
 
77.               ZILELE PATRIMONIULUI CULTURAL NAȚIONAL – ziua porților deschise la fondul documentar al bibliotecii, lansare de carte, activități cu elevii – 19 septembrie
 
78.               Coșbuc, George, poet, prozator și traducător (1866-1918) -150 de ani de la naștere – 20 septembrie
 
79.               Wells, Herbert George, scriitor englez(1866-1946) - 150 de ani de la naștere -21 septembrie
 
80.               Ziua Internaţională a Păcii (Instituită de ONU în 2001) – evocare - 21 septembrie
 
81.               Ziua Internaţională a Dreptului de a Şti (Instituită în 2002 la iniţiativa reţelei internaţionale a activiştilor în domeniul accesului la informaţiile politice, pentru a atrage atenţia asupra importanţei pe care dreptul la informare o are în orice sistem democratic) – 28 septembrie
 
 
OCTOMBRIE

 
82.               Luna Porților deschise la Biblioteca Municipală ,,Ștefan Petică,, Tecuci
 
83.               Ziua Internaţională a Muzicii (Instituită de UNESCO în 1973 pentru a încuraja promovarea artei muzicale, schimburile culturale, întărirea păcii şi înţelegerii între popoare prin intermediul muzicii) – 1 octombrie
 
84.               Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate(Instituită de ONU în 1940, ca dovadă a preţuirii şi respectului pentru persoanele de vârsta a treia) – 1 octombrie
 
85.               Ziua Mondială a Pedagogului (Declarată deUNESCO în 1994 pentru a marca semnareaîn 1966 a Recomandărilor UNESCO privind statutul pedagogului şi pentru a conştientiza importanţa educaţiei şi condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice) – 5 octombrie
 
86.               Perpessicius (Dumitru Panaitescu), poet și critic literar (1891-1971) - 125 de ani de la naştere – 21 octombrie
 
87.               De Amicis, Edmondo, scriitor (1846-1908) -170 de ani de la naştere -  31 octombrie
 
88.               Lovinescu, Eugen, prozator și critic literar (1881-1943) -135 de ani de la naştere – 31 octombrie
 
89.               Paul Ambroise Valéry (1871-1945) scriitor francez, autor de poeme și eseuri, reprezentant al simbolismului tardiv în literatura franceză - 145 de ani de la naștere – 30 octombrie
 
 
NOIEMBRIE

 
90.               André Malraux, nume schimbat din André Berger (1901-1976) scriitor, ziarist și om politic francez - 115 ani de la naștere expoziție de carte la compartimentul de carte în limba francează - 3 noiembrie
 
91.               Ziua Internaţională pentru Toleranţă(Instituită de ONU în 1996. Marchează data adoptării la 16 noiembrie 1995 a Declaraţiei Principiilor Toleranţei) – 16 noiembrie
 
92.               Ziua Internaţională a Drepturilor Copiilor(Se sărbătoreşte din 1989 şi marchează ziua în care ONU a adoptat Declaraţia Drepturilor Copiilor (1959) şi Convenţia cu privire la Drepturile Copiilor (1989) – 20 noiembrie
 
93.               Collodi (Lorenzini), Carlo, scriitor italian(1826-1890) - 190 de ani de la naştere – 24 noiembrie
 
94.               Jean Nicolas Arthur Rimbaud (1854-1891) poet francez, figură centrală a literaturii moderne, precursor  al simbolismului - 125 de ani de la moarte – 10 noiembrie
 
 
 
 
DECEMBRIE

 
95.               ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – expoziții de carte, manifestări dedicate zilei de 1 decembrie, depunere de coroană - 1 decembrie
 
96.               Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi (Instituită de ONU în 1992) – 3 decembrie
 
97.               Disney, Walt, desenator și regizor american(1901-1966) - 115 de ani de la naştere – 5 decembrie
 
98.               Ziua Internaţională a Voluntarilor în Slujba Dezvoltării Economice şi Sociale (Instituită de ONU în 1985, pentru a mediatiza contribuţia muncii voluntare şi a stimula tot mai multe persoane să muncească ca voluntari atât în propria ţară, cât şi în străinătate)  - 5 decembrie
 
99.               Ziua Drepturilor Omului (Instituită de ONU în 1950; aniversarea adoptării în 1948 a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului) – 10 decembrie
 
100.           Gustave Flaubert ( 1821) - 195 de ani de la naștere – expoziție de carte - 12 decembrie
 
101.           Revoluția de la 1989 – ora de istorie în bibliotecă – 16 decembrie
 
102.           Manifestări dedicate Crăciunului și sărbătorilor de iarnă – colinde, expoziții de desene, expoziții de carte.
 
 
 
Alte activități:
 
Lansări de carte
 
Expoziții de pictură
 
Desfășurarea orelor de istorie, geografie, limba și litareatura română la sala de lectură
 
Cursuri gratuite IT pentru persoanele peste 40 de ani
 
 
 
Cărţi (opere) jubiliare
 
 
1.                   „Alice în Ţara din oglindă” [Through the Looking-Glass, and what Alice Found There] de Lewis Carroll (1871) - 145 de ani de la publicare
 
2.                   ,,Amintiri din copilărie”, capodoperă de Ion Creangă (1881) - 135 de ani de la publicare
 
3.                   ,,Aventurile baronului Münchhausen” de Rudolf  Erich Raspe (1791) - 225 de ani de la apariție
 
4.                   ,,Aventurile lui Ceapolino” [Le avventure di Cipollino] de Jianni Rodari (1951)- 65 de ani de la publicare
 
5.                   ,,Aventurile lui Tom Sawyer”, [The Adventures of  Tom Sawyer] de Mark Twain (1876) -140 de ani de la publicare
 
6.                   ,,Buzduganul fermecat”, basm de Liviu Deleanu(1951) - 65 de ani de la publicare
 
7.                   ,,Călărețul fără cap” [The headless horse],roman de Thomas Mayne Reid (1866) -150 de ani de la publicare
 
8.                   ,,Călătoria spre centrul pământului”, [Levoyage au Centre de la Terre] de Jules Verne(1866) -150 de ani de la publicare
 
9.                   ,,Contele de Monte Cristo” [Le comte de Monte-Cristo], roman istoric de AlexandreDumas (tatăl) (1846) -170 de ani de la publicare
 
10.               ,,Cuore”, roman de Edmondo de Amicis (1886) -130 de ani de la publicare
 
11.               ,,Dănilă Prepeleac”, basm de Ion Creangă (1871) - 145 de ani de la publicare
 
12.               ,,De-aș avea”, poezie de Mihai Eminescu (1866) - 150 de ani de la publicare
 
13.               ,,Descrierea Moldovei”, monografie de Dimitrie Cantemir (1716) - 300 de ani de la editare
 
14.               ,,Hamlet” de W. Schakespeare (1601) - 415 ani de la apariție
 
15.               ,,Hora Unirii”, poezie de Vasile Alecsandri(1856) -160 de ani de la publicare
 
16.               ,,Istoria lui Pinoccio” [Le avventure diPinoccio], de Carlo Collodi (1881) -135 de ani de la publicare
 
17.               ,,Pravilele lui Vasile Lupu”, cel dintâi cod de legi din Moldova feudală (1846)-370 de ani de la editare
 
18.               ,,Povestea porcului” de Ion Creangă (1876) - 140 de ani de la publicare
 
19.               ,,Prinț și cerșetor” [The Prince and the Pauper]de Mark Twain (1881) -135 de ani de la publicare
 
20.               ,,Punguța cu doi bani” de Ion Creangă (1876) - 140 de ani de la publicare
 
21.               ,,Spărgătorul de nuci” [Nuβknacker undMausekönig] de E.T. Hoffman (1816) -200 de ani de la apariție
 
22.               ,,Vânătorul de cerbi” [The deerslayer], roman deJames Fenimore Cooper (1841) - 175 de ani de la apariție
 
23.               ,,Winnie-the-pooh” de Alan Alexander Miln(1926) - 90 de ani de la apariție
 
 
 
Ani, decenii proclamate de ONU, aniversări, sărbători tradiţionale şi internaţionale (mondiale):
 
2006–2016 Deceniul de Recuperare și Dezvoltare Durabilă a Regiunilor Afectate (Al treilea Deceniu după Dezastrul de la Cernobâl)
 
2008 – 2017 Al doilea Deceniu pentru Eradicarea Sărăciei
 
2011 – 2020 Deceniul de Acțiune pentru Siguranța Rutieră
 
2011 – 2020 Deceniul de luptă împotriva desertificării
 
2011 – 2020 Deceniul Biodiversității
 
2013 – 2022 Deceniul Fuziunii Culturilor
 
2016 Anul Internațional al Înțelegerii Reciproce la Nivel Mondial
 
 
 
Manager,
 
Jr. Daniela Grigoraș
Back to content